Tarieven en lesvormen muziek

voor cursusjaar 2023-2024

Muziek maken doe je samen. Binnen de lessen leer je samenwerken, iets creëren, luisteren naar elkaar en je medespelers volgen. Kortom, je leert ontzettend veel van samen muziek maken en het is nog leuk(er) ook! Daarom starten nieuwe leerlingen in een groepslesvorm (G of H) en zijn deze lessen aantrekkelijk geprijsd. Je kunt zelf kiezen of je in een kleine of grotere groep wil samenspelen. 

 

Je vindt hieronder de tarieven van het lesseizoen.

Lesvormen

G Groepsles: 2 leerlingen krijgen 40 minuten les, 3 leerlingen 60 minuten.
H Klassikale les: 4-8 leerlingen krijgen 60 minuten les.
S Strippenkaart: verkrijgbaar in 5, 10 of 15 lessen (uitsluitend voor volwassenen)
Ensemble: vanaf 8 leerlingen
Talentenklas

Staat de gewenste lesvorm er niet bij, neem dan contact op met onze klantadviseurs via cursus@bplusc.nl. Zij adviseren je graag over de mogelijkheden.


Lestarieven muziek (incl. btw)

Jeugd Leiden Buitenregio Wassenaar tarief 1 - 4   (t/m 23.212,80   euro) Wassenaar tarief 2 - 5 (vanaf 23.212,80 euro t/m 37.149,00 euro) Wassenaar tarief 3 - 6 (vanaf  37.149,00 euro)
Lesvorm H Groepsles >4 € 495 € 602 € 401 € 601 € 667
Lesvorm G Groepsles <4 € 625 € 767 € 491 € 735 € 817
Individueel 30 min. wekelijks € 1.399 € 1.399 € 615 € 885 € 1.035
Individueel 30 min. 2 wekelijks € 680 € 680 € 333 € 478 € 529
Lesvorm T Talentklas € 1.180 € 1.180 € 907 € 1.129 € 1.277
Volwassenen           
Lesvorm H Groepsles >4 € 875 € 875 € 602 € 901 € 1.000
Lesvorm G Groepsles <4 € 1.150 € 1.150 € 728 € 1.066 € 1.194
Individueel 30 min wekelijks € 1.750 € 1.750 € 939 € 1.324 € 1.467
Individueel 30 min 2 wekelijks € 850 € 850 € 495 € 682 € 763
Lesvorm S 10 - strippenkaart € 579 € 579 € 333 € 424 € 493
Lesvorm S 15-strippenkaart € 869 € 869 € 494 € 636 € 740
Lesvorm S 5-strippennkaart € 289 € 289 € 167 € 212 € 247
           
  Leerlingen jeugd Niet-leerlingen jeugd Leerlingen volwassenen Niet-leerlingen volwassenen  
Lesvorm K Ensembletarief 1 € 144 € 320 € 455 € 475 Ensembles die wekelijks repeteren of met een lagere frequentie en meer lestijd
Lesvorm K Ensembletarief 2 € 85 € 185 € 220 € 235 Ensembles die 2-wekelijks repeteren

* Het ensembletarief voor leerlingen geldt alleen voor leerlingen die een instrumentale- of zangles volgen bij BplusC.

De lessen zijn altijd jaarcursussen (37 lessen), tenzij anders vermeld. Als je je via de website inschrijft voor een cursus op een vaste dag en tijd (bijvoorbeeld de kindercursussen of orkesten en ensembles) krijg je per mail een bevestiging van je aanmelding en daarna bericht van plaatsing.

Bij uitval van meer dan drie lessen van een jaarcursus, krijg je aan het eind van het cursusjaar lesgeldrestitutie over de vervallen lessen die het aantal van drie te boven gaan.

Het tarief dat je dient te betalen is afhankelijk van:

1. je woonplaats
2. leeftijd
3. het bruto gezinsinkomen (alleen voor leerlingen uit Wassenaar)
4. lesvorm

Voor leerlingen die niet in Leiden of Wassenaar wonen, geldt automatisch de tariefgroep ‘buitenregio’.

Korting: Eventuele kortingen worden berekend bij inschrijving, behalve voor muziek en dans.
Deze worden begin oktober berekend en gelden voor het lopende cursusjaar. Korting op korting is niet mogelijk.
Voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest waar thuis geen geld is voor lessen kan bij het Jeugdcultuurfonds een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage. Voor meer informatie zie jeugdfondssportencultuur.nl

Voor meer informatie over betalingen en voorwaarden, zie algemene voorwaarden.

Proeflessen: Proeflessen zijn gratis. Indien je doorgaat met de lessen na een proefles, kun je je vervolgens inschrijven via onze website. Proeflessen worden zoveel mogelijk in duo- of in een groepsles aangeboden. 

Plaatsing
Of lessen/cursussen kunnen doorgaan hangt soms af van het aantal deelnemers. BplusC behoudt zich het recht voor (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) lessen of cursussen uit te stellen, te annuleren of een alternatief aanbod te doen. De beslissing over plaatsing, indeling bij een bepaalde lesvorm en duur van de lessen berust bij het hoofd afdeling Lessen & Cursussen. Leerlingen die al les hebben, worden in het volgend seizoen met voorrang geplaatst