Gelijke Kansen

Kinderen die hun talenten kunnen ontwikkelen groeien op tot zelfstandige en vrije burgers. Goed onderwijs is daarvoor de basis.

Zoek en bestel

Samen met peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen en maatschappelijke organisaties als BplusC, bundelt de gemeente Leiden de krachten om kinderen met een minder gunstige uitgangspositie dezelfde kansen te kunnen bieden als  andere kinderen. In de gemeente Leiden is het beleid voor Voor- en vroegschoolse educatie (vve) bekend onder de naam Gelijke Kansen. Vanwege de expertise op het gebied van taal- en leesbevordering vormt BplusC een vaste partner binnen het Gelijke Kansen beleid van de gemeente Leiden.

Gelijke kansen 
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) stimuleert de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Aan de hand van uiteenlopende thema’s leren kinderen van 0 tot 12 jaar door middel van lezen, spel en  interactie allerlei vaardigheden. BplusC biedt een selectie aan materialen die bij jonge kinderen passen. De leesproducten zijn ontwikkeld om kinderen een taalstimulans te geven. Niet alleen voor jonge, maar ook voor oudere kinderen heeft BplusC een selectie aan materialen die bij hen passen. De leesproducten zijn te leen voor alle soorten kinderopvang en voor alle scholen.

BplusC Gelijke Kansen heeft onder meer voorleeskoffers (prentenboek met attributen en/of multimedia), ziezokratten (met attributen en een prentenboek voor ieder kind om thuis voor te laten lezen) en kamishibai’s met vertelplaten. Veel van onze producten sluiten aan bij de thema’s van Piramide en andere VVE-programma’s.

Verder biedt BplusC Gelijke Kansen de mogelijkheid niveau lezen collecties aan te vragen die geschikt zijn voor beginnende lezers of voor tutorlezen. Schakelklassen kunnen taal stimulerende collecties op maat aanvragen en voor de bovenbouw is Literaire gesprekken in de klas een leuk alternatief voor de klassieke boekenbeurt.
Kindercentra en scholen die onder het Gelijke Kansen beleid van de gemeente Leiden vallen, kunnen gratis gebruik maken van de producten. Andere kindercentra en scholen kunnen tegen betaling de producten afnemen.

Bibliotheek Gelijke Kansen
Adres: Nieuwstraat 4, 2312 KB Leiden
Telefoonnummer: 071 5168546
E-mailadres: gk@BplusC.nl