Centrum voor Amateurkunst Leiden

Het wemelt van de amateurkunstenaars in Leiden, zo’n 40 procent van de inwoners beoefent een of meer vormen van (amateur)kunst. Er zijn heel veel koren, harmonie-, symfonie- en fanfareorkesten, toneelgezelschappen, dansgroepen en organisaties voor video-, film- en fotokunst in Leiden.

Natuurlijk zijn er ook duizenden mensen die individueel bezig zijn met zingen, musiceren, schilderen, beeldhouwen, schrijven van literatuur etc. Deze mensen maken zichzelf én de stad rijker met hun hobby. De vele tentoonstellingen, concerten en andere kunstuitingen zijn daar een bewijs van. Zij verdienen ondersteuning op die aspecten van hun kunstbeoefening waar ze (nog) niet zo goed in zijn. Daarom is het Centrum voor Amateurkunst Leiden opgericht, door BplusC en de Werkgroep Amateurkunst Leiden (WAK).

Het CAL verbetert de link tussen kunsteducatie en de kunstbeoefenaars, de facilitaire ondersteuning van de sector en het bundelen van initiatieven. Amateurkunstvoorstellingen, uitvoeringen en exposities worden door het CAL gepromoot in de Leidse Uitagenda en via social media.

Het Centrum voor Amateurkunst Leiden organiseert daarnaast Open Podia in BplusC Het Leidse Volkshuis en in BplusC Muziekhuis (Qbus), waar (jong) talent de ruimte krijgt zich te laten zien, en programmeert de Korenweekenden in december. Daarnaast wordt in o.a. het Leids Amateurkunst Festival (LAF) en op andere evenementen interdisciplinair samengewerkt.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het CAL? Volg ons op Facebook, Twitter of Instagram.
Voor meer informatie, vragen en suggesties kun je terecht bij Linda Capel of Léonie van der Geest via amateurkunst@BplusC.nl.

Alles over het Centrum voor Amateurkunst Leiden