BplusC Bibliotheek | Algemene voorwaarden

Voorwaarden bibliotheek

Lees hier ons privacy statement

Inschrijven
Inschrijven betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de bibliotheek. Een uitgebreid uitleenreglement is verkrijgbaar bij de klantenservice in de bibliotheken of hier online te lezen. Je kan je alleen inschrijven met een geldig identiteitsbewijs. Het inschrijven van kinderen jonger dan 13 jaar dient te gebeuren door een wettelijke vertegenwoordiger. Je inschrijving geldt tot wederopzegging.

Uitschrijven
Opzegging in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd is op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. Bij restitutie van het abonnement wordt er € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalen
Als je je inschrijft bij de bibliotheek, kan je het lidmaatschap zowel contant als met de pin betalen. Voor het verlengen van je lidmaatschap kan je bij inschrijving een incasso afgeven of je ontvangt een factuur. Als je de verlenging van je lidmaatschap niet opzegt voor de nieuwe termijn ingaat, wordt de inschrijving als verlengd beschouwd.

Korting
Mensen uit Leiden en Leiderdorp met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de kortingsregeling van hun gemeente.

Lenen
Alleen met een persoonsgebonden bibliotheekpas kan je media lenen. Uitlening kan worden geweigerd als je een openstaande factuur of te-laat-gelden nog niet betaald hebt (> € 10,-) of nog in het bezit bent van media waarvan de leentermijn verstreken is. 

Verlies/beschadiging
Je dient de bibliotheek direct in kennis te stellen van verlies, diefstal of beschadiging van je bibliotheekpas. De kosten voor een nieuwe bibliotheekpas (€4,50) komen voor je eigen rekening. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed beheer van de op de bibliotheekpas geleende media. Verloren, gestolen of beschadigde media dien je te vergoeden. 

Verhuizen
Adreswijzigingen dien je zo snel mogelijk door te geven aan de klantenservice van de bibliotheek.