Doe mee aan de Minecraft Challenge!

Voor groep 6 t/m 8 primair onderwijs

Wat ga je doen? 
Het lesprogramma bestaat uit een reeks van 5 à 6 lessen waarin de leerlingen een bouwopdracht waarbij uitvoeren om een (fictieve) wijk bouwen met daarin infrastructuur en diverse voorzieningen voor de bewoners.  

De leerlingen werken in een team van 8 à 10 kinderen. Per team wordt een wijk gebouwd. Binnen ieder team zijn er projectgroepen die zich toeleggen op een onderdeel van de te bouwen wijk (bijv. de wegen, het winkelcentrum, het ziekenhuis, etc.). De stappen in het lesprogramma horen bij onderzoekend en ontwerpend leren.  

Vakoverstijgend lesprogramma  
Bouw jouw eigen schoolwijk in Minecraft is een vakoverstijgend lesprogramma rondom het onderwerp Bouw, dat in verschillende methodes in het primair onderwijs aan bod komt. In de methode Blink sluit het bijvoorbeeld aan bij het thema Stadsmakers.   

Minecraft Education  
De leerlingen werken in het programma Minecraft Education dat als digitale leeromgeving dient. Deze leeromgeving maakt het mogelijk om naast leerdoelen die horen bij het thema Bouwen ook aan te sluiten bij de aanbodsdoelen binnen het leergebied Digitale geletterdheid. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die onderdeel uit maken van de 21st century skills: samenwerken, creatief denken, computational thinking, informatievaardigheden, een probleem oplossen en communiceren. 

Het programma Bouw je eigen wijk in Minecraft is het resultaat van een samenwerkingstraject tussen basisschool De Tweemaster in Leiden en BplusC, dat mogelijk is gemaakt dankzij een onderwijsinnovatiesubsidie van de gemeente Leiden.

Download het gratis lespakket:

👉🏽 Projectbeschrijving
👉🏽 Lesbrief
👉🏽 Handleiding voor leraren
👉🏽 Logboek voor leerlingen
👉🏽 Instructieblad
👉🏽 Minecraft education op Chromebooks

Voor 3 groepen:
Let op: de MC World file kan alleen geopend worden als je Minecraft Education al op je computer hebt staan

👉🏽 Bouwen met de klas - MC World (Download: Rechterklik -> Opslaan als)
👉🏽 Plattegrond voorbeeldwijk

Voor 6 groepen:
Let op: de MC World file kan alleen geopend worden als je Minecraft Education al op je computer hebt staan

👉🏽 Bouwen met de klas - MC world (Download: Rechterklik -> Opslaan als)
👉🏽 Plattegrond voorbeeldwijk