Leerkrachten, teams, directeuren

De kwaliteit van cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid is sterk afhankelijk van twee factoren: de deskundigheid van de mensen die met kinderen en jongeren werken en de middelen en faciliteiten van de opvang of school.

De kwaliteit van cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid is sterk afhankelijk van twee factoren: de deskundigheid van de mensen die met kinderen en jongeren werken en de middelen en faciliteiten van de opvang of school.

Zoek en bestel

De manier waarop pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten lessen of activiteiten verzorgen en de manier waarop ze tegen cultuureducatie, lezen en mediawijsheid aankijken is zeer divers. Iedereen – vaak ook binnen dezelfde opvang of school – pakt het anders aan. Ook de middelen en faciliteiten van de opvang en scholen variëren. Hieronder leest u meer over de programma's waarmee BplusC scholing, inspiratie en ondersteuning kan bieden.

Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang
Met het actieplan Kunst van lezen wil de Rijksoverheid de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden bij kinderen en jongeren verbeteren. In het kader daarvan helpt BplusC u graag om de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden bij kinderen of jongeren te verbeteren. Via de programma's BoekStart (kinderopvang) en Bibliotheek op school (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) kunt u aan de slag kunt met leesbevordering en mediawijsheid op een manier die bij de kinderen of jongeren past. Niet alleen in de vorm van scholing maar ook in de vorm van ondersteuning door een leesconsulent of mediacoach. Samen met scholen en kinderopvang werken we aan een ideale lees- en mediaomgeving.

Kunst en cultuur op school en in de kinderopvang
De Rijksoverheid wil met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (basisonderwijs) en het vak CKV (voortgezet onderwijs) bereiken dat het leergebied kunstzinnige oriëntatie over de hele linie meer kwaliteit krijgt. Daarom steekt BplusC graag energie in effectieve scholing en ondersteuning. Zodat u cultuureducatie met kwaliteit kunt bieden. Ook voor de kinderopvang zijn er enkele mogelijkheden. Alle scholen en opvang kunnen onze vakexperts inschakelen.

Maatwerk
BplusC vindt het belangrijk om aan te sluiten bij uw vraag. Daarom ontwikkelt BplusC ook workshops, scholing en ondersteuning op maat. Heeft uw opvang of school bijvoorbeeld een studiedag of speciale themaweek? Wilt u een team- of ouderbijeenkomst organiseren over cultuureducatie, lezen of mediawijsheid? Of heeft u een andere specifieke vraag? Wij denken graag met u mee! Neem gerust contact op.