Kunst en cultuur op school

Of je voor je kinderopvang of school op zoek bent naar leuke, losse workshops voor de kinderen of naar scholing en inspiratie voor (pedagogisch) medewerkers; het kan allemaal!

Zoek en bestel

Je kunt kunst en cultuur de plek geven die bij je medewerkers en de kinderen past. BplusC zorgt voor een professionele impuls op het gebied van beeldende kunst, dans en muziek. Laat je inspireren, kies doelgericht, vertel je wensen of vraag advies. BplusC is graag de partner, om kunst en cultuur een stimulans te geven; met meerwaarde en onder begeleiding van onze professionele vakleerkrachten.

Bekijk onze brochure Cultuureducatie 2023-2024!

 

In de kinderopvang

Beeldende kunst
Beeldende kunst is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij de afbeelding centraal staat. Deze uitbeelding in platte of ruimtelijke vorm komt op allerlei manieren terug in de leefwereld van jonge kinderen. Tijdens onze workshops, scholing en inspiratie op het gebied van beeldende kunst staat het verkennen van materialen, kleuren, texturen en vormen centraal. Vertrekpunt is altijd de fantasie die jonge kinderen van nature hebben.

Dans
Sport, kunstvorm of sociaal gebeuren? Hoe we dans ook classificeren, het gaat altijd over beweging (van het lichaam), vaak in combinatie met muziek. Tijdens onze workshops, scholing en inspiratie op het gebied van dans gaan jonge kinderen spelenderwijs bewegen op muziek. Vertrekpunt is altijd de fantasie die jonge kinderen van nature hebben.

Muziek
Muziek is een discipline die onlosmakelijk verbonden is met jonge kinderen en hun leefwereld. Het brengt hen in  beweging, zorgt voor sfeer en emotie, is een sociaal gebeuren en draagt zo bij aan een evenwichtige ontwikkeling. Tijdens onze workshops, scholing en inspiratie op het gebied van muziek staat het verkennen van klank en ritme, door te luisteren en te bewegen, centraal. Vertrekpunt is altijd samenspelen en genieten