BoekStart

in de kinderopvang

Leesplezier staat voorop. Want dat draagt bij aan meer lezen. En meer lezen betekent: beter in taal! 

Zoek en bestel

Ouders, opvoeders en professionals hebben een grote invloed op de taalontwikkeling van jonge kinderen. De opbouw van de woordenschat gaat in de eerste levensjaren dan ook razendsnel. BplusC werkt graag samen aan een stimulerend (voor)lees- en mediaklimaat in de kinderopvang. We doen dit onder de naam BoekStart in de kinderopvang. Met een samenwerkingsverband tussen bibliotheek, kinderopvang en gemeente brengen we kinderen en hun ouders via de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in aanraking. 

BoekStart in de kinderopvang bestaat uit verschillende modules. Deze brengen samen meer expertise op locatie en zorgen voor een goed voorleesklimaat. De kinderopvang kan zich hiermee o.a. profileren en als structurele partner van de bibliotheek delen in de middelen die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld vve, laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid. Doorloopt je alle modules, dan wordt de opvang officieel gecertificeerd als BoekStart-locatie!
De leesconsulent van de bibliotheek coördineert dit traject in samenwerking met de kinderopvang. De leesconsulent is geschoold in het geven van trainingen aan pedagogisch medewerkers. BplusC biedt mogelijkheden voor ondersteuning, inspiratie en scholing.

Monitor BoekStart in de kinderopvang!
Meet het leesklimaat in de kinderopvang, gebruik de Monitor BoekStart in de kinderopvang. De Monitor BoekStart in de kinderopvang heeft als doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering te optimaliseren.

Als je als kinderopvang en bibliotheek gaat samenwerken, wil je bij voorkeur bewust kiezen aan welke doelen je gaat werken en daarna wil je weten of je op de goede weg bent. De Monitor is onmisbaar om die doelen te formuleren en om vast te stellen in hoeverre ze worden bereikt. Heb je interesse in de Monitor? Neem contact op via onderwjis@BplusC.nl


Bibliotheekabonnement voor de kinderopvang
- Bij een bibliotheekabonnement krijgt de kinderopvang 1 pas per groep
- Per pas kunt u maximaal 2 objecten per kind lenen
- De leentermijn is 6 weken, er gelden reguliere te-laatvergoedingen
- Kosten voor een abonnement zijn 60,- per jaar

De pas staat op naam van de kinderopvang en blijft in de bibliotheek. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de geleende materialen. Ruilen kan met de groep of de pedagogisch medewerker komt zelf naar de gewenste bibliotheeklocatie. Ruilen is mogelijk tijdens reguliere openingstijden.

Wil je een abonnement voor je groep of kinderdagverblijf aanvragen?
Neem contact op met onderwijs@BplusC.nl om de mogelijkheden door te nemen.