Gelijke kansen bibliotheek

Nieuwstraat 4 - 2312 KB Leiden

071 516 85 46 of 0900 23 23 000 - ok@bplusc.nl

Kinderen die hun talenten kunnen ontwikkelen groeien op tot zelfstandige en vrije burgers. Goed onderwijs is daarvoor de basis. 

Samen met peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen en maatschappelijke organisaties als BplusC, bundelt de gemeente Leiden daarom de krachten om kinderen met een minder gunstige uitgangspositie dezelfde kansen te kunnen bieden als andere kinderen. In de gemeente Leiden is het beleid voor Voor- en vroegschoolse educatie (vve) bekend onder de naam Gelijke Kansen, voorheen OnderwijsKansen. Vanwege de expertise op het gebied van taal- en leesbevordering vormt BplusC een vaste partner binnen het Gelijke Kansen beleid van de gemeente Leiden.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) stimuleert de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Aan de hand van uiteenlopende thema’s leren kinderen van 0 tot 6 jaar door middel van lezen, spel en interactie allerlei vaardigheden.

BplusC biedt een selectie aan materialen die bij jonge kinderen passen. De leesproducten zijn ontwikkeld om kinderen een taalstimulans te geven. Ze zijn te leen voor alle soorten kinderopvang.

Openingstijden:
ma en di 13.00 - 14.30 uur
wo 13.00 - 17.00 uur