Diversiteit en inclusie

in de collectie

BplusC is een plek waar iedereen welkom is.

De derde plek naast je huis en je werk. Hier zijn wij constant mee bezig. Daarom werken wij ook in onze collectie aan meer diversiteit en inclusie. Wat is dat nou precies? Hoor ik je denken. Nou, diversiteit betekent alle mogelijke aspecten waarop wij mensen van elkaar kunnen verschillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huidskleur, leeftijd en haarkleur maar ook aan onzichtbare dingen zoals cultuur, politieke overtuigingen of seksuele voorkeur. 

Inclusie gaat vervolgens over hoe we vervolgens met die diversiteit omgaan. Voelt iedereen zich vertegenwoordigt? Kan iedereen meedoen en meekomen? Hierbij houdt je rekening met je gedrag als organisatie, groep of individu om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt. Het is een proces in bewustzijn creëren en rekening houden met elkaar.

Wij bij BplusC zijn toegewijd om deze boodschap ver en breed te dragen. Niet alleen in onze activiteiten en cursussen maar ook in onze bibliotheekcollectie.

Naar een meer diverse collectie
Om iedereen zich welkom en gezien te laten voelen, is het nodig dat in onze collectie de diversiteit van onze bezoekers te herkennen is in alle collectiegenres. Waar iedereen zijn eigenheid kan herkennen én in aanraking komt met andere manieren van denken en zijn. De bibliotheekcollectie als weerspiegeling van onze samenleving. 

Vanuit dit idee is BplusC aan de slag gegaan om een breder scala aan perspectieven in haar collectie te plaatsen. We zijn gestart met investeren in titels rond gender/seksuele oriëntatie en etniciteit. Dit omvat het opnemen van werken van diverse auteurs, zowel uit Nederland als internationaal, die verschillende achtergronden, etniciteiten, genders, seksualiteiten, religies en beperkingen vertegenwoordigen. Zowel bij de kinderboeken als bij romans en actuele informatieve titels.

We hebben hierbij ook gevraagd wat onze bezoekers willen lezen. Zij zeiden bijvoorbeeld: “graag een lekker romantisch verhaal over een stel van dezelfde sekse die verliefd worden zónder dat het een probleem is” en “een verhaal met een persoon van kleur in de heldenrol.” 

Wij begrijpen natuurlijk dat dit slechts het begin is van een proces waar je nooit echt klaar mee bent als maatschappelijke organisatie. BplusC blijft bouwen aan een diverse en inclusieve plek.

Om ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie in de bibliotheekcollectie goed worden vertegenwoordigd, werken wij samen met gastcollectioneurs, lokale auteurs, uitgevers en gemeenschapsorganisaties die actief interessante titels aandragen over de diverse perspectieven. Zij organiseren ook evenementen en programma's waarin diverse stemmen en perspectieven naar voren worden gebracht, zoals auteurslezingen.

 

Heb jij nou een goeie tip voor onze collectie? Mail dan snel naar collectievorming@bplusc.nl